ZOBACZ TAKŻE

OFERTA


Zajmujemy się montażem, prefabrykacją oraz demontażem:
- rurociągów;
- podpór;
- konstrukcji;
- zbiorników;
- estakad;
- wiaduktów;
- hal;
- dachów;
- maszyn;
- pras

Montaż – rodzaj pracy polegającej na stosowaniu połączeń różnych ze sobą przedmiotów.

W procesie produkcyjnym montaż polega na połączeniu ze sobą gotowych elementów (tzw. półfabrykatów) dostarczanych do fabryki w relacji od kooperantów, którzy produkują poszczególne elementy według opracowanych i uzgodnionych kryteriów technicznych potrzebnych do powstania produktu końcowego – jako całości. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości produktu, fabryka w oparciu o rysunek techniczny, który dostarcza, podpisuje umowy z kooperantami zawierające wszelkie dane techniczne m.in. wymiary półproduktu z podaniem klasy tolerancji, jakości użytego materiału; odporności na przeciążenia i zmęczenia materiału.


Prefabrykacja - wytwarzanie wielkowymiarowych elementów budowlanych sposobem przemysłowym poza miejscem budowy (fabryka domów). 


Demontaż - rozbiórka, rozkładanie na części składowe maszyn, urządzeń, konstrukcji.

 


Copyright: EL-KONS-BYD
Wszelkie prawa zastrzeżone.
PREFABRYKACJA / MONTAŻ / ZREALIZOWANE PROJEKTY
Projekt: InfraCOM

Tekst oryginalny


loading