ZOBACZ TAKŻE

PREFABRYKACJA


Prefabrykacja - wytwarzanie wielkowymiarowych elementów budowlanych sposobem przemysłowym poza miejscem budowy (fabryka domów). 

Zajmujemy się prefabrykacją: 

- rurociągów;
- podpór;
- konstrukcji;
- zbiorników;
- estakad;
- wiaduktów;
- hal;
- dachów;
- maszyn;
- pras

Copyright: EL-KONS-BYD
Wszelkie prawa zastrzeżone.
PREFABRYKACJA / MONTAŻ / ZREALIZOWANE PROJEKTY
Projekt: InfraCOM

Tekst oryginalny


loading